L’Ortye Transport

Een zo beperkt mogelijke CO2-uitstoot, daar ligt onze focus bij het transport. Wij realiseren een hoge beladingsgraad per kilometer, met een minimum aan lege voertuigen op de weg. Het resultaat van een efficiënte planning, combinatieritten, de inzet van boordcomputers en een programma voor rittenplanning. Onze chauffeurs zijn in de voorbije jaren opgeleid op MBO-niveau in onder andere ‘het nieuwe rijden’ voor milieubewust voertuiggebruik. En onze voertuigen zijn veelal voorzien van schone Euro 5- en 6-motoren. Verder biedt L’Ortye Transport, middels het aanbieden van leerwerkplekken, kansen aan jongeren die een carrière willen opbouwen in de logistiek.

 

 

L'Ortye Milieu

 

L’Ortye Milieu biedt bedrijfsleven en overheid een unieke methode voor toetsing van de afvalverwerking. Vanuit de totaalvisie van de L’Ortye ECO-cyclus bekijken wij welke verbeterslagen haalbaar zijn. Optimaliseren van uw afvalprocessen en scheiding van afvalstromen dragen bij aan een schoner milieu. Wij verwerken uw afvalstoffen steeds volgens de beste methoden en streven hierbij naar zo’n hoog mogelijk hergebruik om hiermee afvalverbranding te voorkomen.

 

Met onze minutieuze rapportages weet u zeker dat het proces correct wordt uitgevoerd en vastgelegd. L’Ortye Milieu heeft speciale (opleidings)trajecten voor haar werknemers maar ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo leiden we reststoffenmedewerkers op tot 'milieuparkbeheerders' op grote bouwplaatsen of binnen grote fabrieken waar deze mensen worden gedetacheerd. Deze betrokken collega’s zorgen ervoor dat iedere container op tijd wordt geledigd en dat de juiste afvalstoffen in de juiste container zitten. Social return, afvalsortering en kostenbesparing gaan hierbij hand in hand.

2014.127377b

 

 

L’Ortye Haven

Grootschalig vervoer over water kan het wegtransport drastisch verminderen. En dus ook de uitstoot van CO2 en het fileleed op de snelwegen. Onze laadsteigers maken het mogelijk schepen te laden zonder kranen, wat de CO2-uitstoot verder verlaagt. U kunt uw goederen per schip laten aanvoeren, onze op- en overslagfaciliteiten gebruiken en uw grondstoffen just-in-time door ons bij u laten afleveren. Op die manier vermindert u de CO2-vervuiling door het wegtransport enkel in te zetten voor het laatste stuk aan- of afvoer.

 

L’Ortye Zand & Grind

Bij de winning van zand en grind staat duurzaamheid hoog in het vaandel. In onze visie moet ontgrinding een hoge toegevoegde waarde hebben voor mens en milieu. Afgraving voor hoogwaterbeveiliging en (her)inrichting van plassen en groeves tot natuur- en recreatiegebieden bieden rechtstreekse win-win voordelen. Als goede buur houden we contact met de omgeving. In klankbordgroepen signaleren we samen met omwonenden eventuele verbeterpunten en werken we aan maximale beperking van overlast.

 

L’Ortye Grondbank

Nauwe afstemming met overheid, strikte naleving van de wet- en regelgeving en permanente kwaliteitscontrole. Daarmee garandeert L’Ortye Grondbank dat uw grond voorzien van de juiste onderzoeken en analyses met goedkeuring door het bevoegde gezag op de juiste plek verwerkt wordt. Met meerdere ontvangstlocaties voor de nog te keuren grond in Zuid-Limburg - Hoensbroek, Maastricht en Stein – en meerdere bergingslocaties voor de gekeurde grond zitten wij altijd bij u in de buurt, waardoor wij de transportafstanden en daarmee de CO2-uitstoot tot een minimum kunnen beperken.