De open en gesloten afzetcontainers met verschillende inhoud, variëren van 2,5 m3 tot 40 m3. De minicontainers zijn geschikt voor eenvoudige afvalscheiding bij kleinere werken op de bouwplaats of rond het huis. Grotere afzetcontainers zijn praktisch voor de afvoer van grond, steenpuin, hout en bouw- en sloopafval. De open afzetcontainers vanaf 20 m3 zijn voor afval met een relatief laag soortelijk gewicht zoals snoeiafval, huisraad en afvalhout. Kijk voor meer informatie op onze webshop www.lortyeshop.eu

 

 

Speciale containers

Voor het afvoeren van grote hoeveelheden of specifieke afvalstromen. Leverbaar in verschillende uitvoeringen
Bijvoorbeeld:

• ontwateringscontainers voor ontwatering van vaste en vloeibare afvalstoffen
• perscontainers voor het verdichten van volumineus afval
• gesloten slibcontainers voor vloeistofdichte opslag
• gesloten containers voor de opslag van alle soorten (bouw)materialen
• (semi) ondergrondse containers
• balenpers, rolcontainerpersen

 

 

Vanzelfsprekend bestaat altijd de mogelijkheid samen met u en onze leveranciers in overleg een container naar wens te leveren afgestemd op uw specifieke situatie. Neem daarvoor contact met onze afdeling sales op onder telefoonnummer: 088 374 11 66.