L’Ortye ECO-cyclus

Voor aanvang van onze dienstverlening begeleiden en coachen wij u door middel van de L’Ortye ECO-cyclus zoals onderstaand schematisch weergegeven.

 

2015-08-10-illustratie-1_515x255

 

In de afvalanalysefase signaleren, inventariseren en analyseren wij uw afvalstromen en de daaraan gekoppelde logistieke processen middels een uitgebreide afvalscan, uitgevoerd door een van onze vertegenwoordigers. In de implementatiefase werken wij onze bevindingen en adviezen uit in een offerte. Na gunning stellen wij het contract op waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Bij aanvang van de dienstverlening hechten wij grote waarde aan persoonlijke begeleiding bij de implementatie van de dienstverlening en realiseren van de verbetervoorstellen. Uniek aan onze dienstverlening is de beheersfase waarin we periodiek monitoren of de verbetervoorstellen het gewenste effect hebben. Regelmatig nemen wij contact op met de klant of interne bedrijfsprocessen zijn gewijzigd en leiden tot aanpassing van de dienstverlening. Op die manier is de cyclus rond en bent u verzekerd van een continue optimale situatie.

 

Rapportage

L’Ortye Milieu voorziet periodiek in de vereiste rapportages overeenkomstig uw persoonlijke wensen. Met een specifiek ICT-systeem brengen wij uw afvalstromen desgewenst per afdeling of locatie in kaart. Daarmee kunt u uw afvalmanagement inzichtelijk maken en uw kosten op afdelingsniveau beheersen. Deze input kunt u tevens gebruiken voor uw milieurapportages en kwaliteitssystemen waaronder ISO 14001.

 

voorbeeldrapportages-qlikview_verkleind

 

Inzet reststoffenmedewerker

L‘Ortye ontzorgt u door in-house detachering van een reststoffenmedewerker. Interessant als de afvoer en verwerking van afvalstoffen aanzienlijk is in uw bedrijf of bedrijvencluster. L’Ortye Milieu leidt haar reststoffenmedewerkers op MBO-niveau op waarbij aandacht aan zowel theorie als praktijk wordt besteed. Insteek van L’Ortye Milieu is met name mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te selecteren voor de opleiding tot reststoffenmedewerker. De reststoffenmedewerker volgt de afvalscheiding, rapportage en signalering nauwgezet op. Uw rapportages zijn altijd in orde en er is steeds tijdige terugkoppeling met L’Ortye Milieu. Daarnaast kunnen uw doelstellingen op het gebied van social return worden gerealiseerd door de inzet van deze medewerkers. Door het inzetten van onze reststoffenmedewerker ontzorgen wij u zodat u zich volledig kunt richten op uw kernactiviteiten.