Samen met u ontwikkelen wij afvalbeheersplannen per bouwproject waarin wij aan de hand van uw wensen en behoeften bepalen welke afzetcontainers nodig zijn voor de vrijgekomen deelstromen. Wij kunnen inspelen op uw scheidingsdoelstellingen door vooraf afspraken te maken en door u over de uitvoering, aan de hand van rapportages, terugkoppeling te geven.

 

Industrie

L’Ortye Milieu zorgt voor tijdige en betrouwbare afvoer van reststromen in de industrie, zoals chemie, bulkchemie en productiebedrijven. Wij voeren de – vaak gevaarlijke – stoffen af volgens strenge wet- en regelwetgeving en conform de gestelde veiligheidsvoorschriften.

 

Wij inventariseren de afvalstromen in uw processen en leveren u een advies op maat. Tussentijdse evaluaties wijzen uit of we de gestelde doelen realiseren en hoe we moeten inspelen op gewijzigde omstandigheden.

 

Wij werken actief samen met klanten, bijvoorbeeld in werkgroepen waarin diverse disciplines samenkomen waardoor de betrokkenheid bij het implementatietraject toeneemt.

 

Zorgsector

Afval- en reststoffen uit de zorgsector zijn aparte afvalstromen. Dit afval is specifiek, door de aanwezigheid van fracties die naast wet- en regelgeving onder andere vanwege ethische- en gezondheidsredenen apart ingezameld en verwerkt moeten worden. Het inzamelen van dit (deels) gevaarlijk afval dient daarnaast discreet te gebeuren.

 

L’Ortye is bekend met deze specifieke afvalstromen in de zorgsector, zoals specifiek ziekenhuisafval en medicijnen, maar ook met de reguliere bedrijfsafvalstromen. Met eigen middelen en een breed netwerk van afvalverwerkende partners kunnen wij onze dienstverlening flexibel inzetten en elke deelstroom efficiënt inzamelen en verwerken. Hiervoor hebben wij een uitgebreid assortiment adequate en veilige verpakkingen (zoals WIVA-vaten), inzamel-, opslag-, en transportmiddelen ter beschikking.

 

Ziekenhuizen en andere instellingen in de zorgsector kunnen er zeker op rekenen dat hun afval tijdig en op een veilige en hygiënisch verantwoorde wijze wordt opgehaald. De continuïteit van de optimale werking van het afval-inzamelproces binnen uw instelling wordt op deze manier gegarandeerd. Wij bewijzen u graag dat we u maximaal kunnen ontzorgen.  

 

Collectieve afvalinzameling

L’Ortye Milieu is in Limburg marktleider in collectief ophalen van afval voor ondernemersverenigingen en clusterverenigingen op industrieterreinen. Wij denken zowel op collectief als op individueel niveau met u mee over de optimalisering van uw afvalscheiding. Daarbij houden we rekening met zowel ecologische als economische aspecten. Door een hoge concentratie van bedrijven in een afgebakend werkgebied zijn wij in staat diensten te clusteren (zoals het ledigen van vetputten, het inzamelen van gevaarlijk afval en het ophalen van vertrouwelijk papier) om zo een efficiënte inzameling te realiseren. Deze werkwijze leidt tot een aanzienlijke besparing op zowel kosten als
CO2 uitstoot.

 

Steeds vaker zien we dat reststoffen van het ene bedrijf als grondstoffen kunnen worden ingezet voor een ander bedrijf. Door ons grote netwerk en variëteit aan klanten kunnen wij deze reststoffen succesvol uitwisselen.

 

Milieu-afbeelding

 

MKB

Voor midden- en kleinbedrijven biedt L’Ortye totaaloplossingen aan voor rolcontainers en afzetcontainers. Rolcontainers voor kleinere hoeveelheden afval worden middels route-inzameling geledigd. Afzetcontainers voor grotere hoeveelheden afval kunnen op afroep worden besteld en geledigd. Onze vertegenwoordigers staan u graag te woord voor persoonlijk advies.

 

Particulieren

Als particuliere klant van L´Ortye bieden wij u de mogelijkheid persoonlijk advies in te winnen via onze afdeling planning, waar u tevens direct uw container kunt bestellen. Samen bekijken we welke afvalcontainer het meest geschikt is en hoe afvalstromen het beste kunnen worden gescheiden, met als doel uw afvalstromen zo goedkoop mogelijk af te voeren. Weet u welke container u nodig heeft, dan kunt u direct uw bestelling plaatsen via onze webshop, www.lortyeshop.eu