Waarom?

De leefomgeving is enorm belangrijk: het is de plek waar we wonen, waar we elkaar ontmoeten, waar we genieten van de natuur en waar we sporten. Des te vervelender als er overlast is. Bijvoorbeeld door verkeer, gevaarlijke situaties, verwaarlozing of problemen met waterhuishouding.

 

BUITEN biedt kansen om problemen in de leefomgeving op te lossen. Zodat het een fijne plek om in te leven blijft. En zodat het de buurt, het dorp, de wijk, stad of zelfs regio versterkt.

 

Hoe?

BUITEN is een vernieuwende werkwijze, waarin inwoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk optrekken om uitdagingen in de leefomgeving aan te pakken.

 

Voor ons draait BUITEN om betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de regio. Deze werkwijze ondersteunt ideeën die problemen oplossen. Met L’Ortye werken we vanuit deze aanpak actief mee om die ideeën te realiseren. Met onderling vertrouwen en de bereidheid om samen tot een oplossing te komen, als voorwaarden.

 

Meer informatie over dit project kunt u terugvinden op de speciale website komnaarbuiten.nu