L'Ortye Milieu

 

 

Eco. Logisch is het duurzame en praktische concept van L’Ortye Milieu voor reststoffen en afvalontzorging.

 

Inzameling en verwerking van alle soorten reststoffen is onze kerntaak. Wij werken voor bedrijven, instellingen, overheden en particulieren en zetten in op hergebruik, optimale scheiding en recycling van uw reststoffen, dat voor u kostenbesparend is.

 

Eco. Logisch brengt u in control. Onze rapportages geven u inzicht in uw afvalstromen en laten zien of het vrijgekomen afval efficiënt en effectief wordt verwijderd. U bouwt direct en indirect aan uw ‘groene’ imago. Dat maakt u aantrekkelijk(er) voor opdrachtgevers die waarde hechten aan duurzaamheid.