L'Ortye Haven

 

 

Euro. Logisch is het L’Ortye havenconcept waarbij vanuit een drietal havenlocaties (Stein en twee in Maastricht) verschillende logistieke activiteiten als losse modules aaneengeschakeld kunnen worden.

 

Zo heeft u de keuze uit het door ons laten verzorgen van:

  • het voor- of natransport over het water of over de weg
  • het laden en lossen van uitgaande en binnenkomende schepen
  • overdekte of onoverdekte opslag van uw bulkgoederen
  • value added logistics zoals het breken, zeven, blenden, ver/ompakken van uw bulkstromen
  • value added services zoals het wegen, registreren van voorraden en het uitvoeren van kwaliteitscontroles   

Onze klanten geven aan graag met ons zaken te doen vanwege de strategische euregionale ligging ten opzichte van het Nederlandse, Belgische en Duitse achterland. Onze Duitse klanten ervaren bovendien de financiële voordelen van de constante waterstand in het Julianakanaal waardoor laagwatertoeslagen niet van toepassing zijn.

 

Of u projectmatig gebruik wilt maken van onze laad- of losfaciliteit op één van onze havenlocaties of structureel uw intercontinentale goederenstroom door ons wilt laten organiseren, iedere keuze is logisch!