Ketenregisseur

Steeds vaker ontstaat de behoefte bij onze klanten de gehele regie in de logistieke keten door ons te laten verzorgen. Klanten willen focussen op kernactiviteiten en zijn op zoek naar partners die hun volledig kunnen ontzorgen op het gebied van logistiek. L’Ortye Haven vervult deze rol voor klanten in binnen- en buitenland.

 

Value added logistics en services

Naast op- en overslag leveren wij toegevoegde waarde aan uw goederen, door deze op onze locaties bijvoorbeeld te breken, zeven, mengen, malen, om te pakken van of naar big bags. Om deze value added logistics activiteiten uit te voeren, beschikken wij over eigen installaties en werken we samen met specialisten. Voor wat betreft de value added services bieden wij onze klanten de mogelijkheid ladingen te wegen via de aanwezige weegbrug of te ijken. Daarnaast kunnen wij de volledige voorraadadministratie voor klanten verzorgen. Andere vormen van value added services die wij verzorgen zijn: monstername, uitvoeren van zeefanalyses, temperatuurregistratie van goederen en logistieke coördinatie.

 

Op onze havenlocaties beschikken wij naast aanwezige kantoorruimten en weegbruggen over diverse op- en overslagfaciliteiten. Altijd bereikbaar voor klasse 5B-schepen - zonder hoog- of laagwater problematiek. Dus transportzekerheid bij een stabiele prijszetting en een beladingsniveau onafhankelijk van de waterstand. Zo garanderen wij u de continue en consequente aan- en afvoer van uw grondstoffen.
 

 

2015-01-14, Illustratie 3