De winning van zand en grind is een veelbesproken maatschappelijk thema. L’Ortye Zand & Grind is sinds de zestiger jaren actief in het winnen van delfstoffen. Van meet af aan is het voor ons van cruciaal belang in een goede verstandhouding met de omgeving en overige belanghebbenden zoals natuurorganisaties en overheden te werken. Bij de planvormingsfase proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van alle betrokkenen. Gedurende de uitvoeringsfase is het uitermate belangrijk goed contact te houden met de omgeving. Zo worden omwonenden geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden en bieden wij een luisterend oor indien zich problemen voordoen. Samen zorgen we voor een oplossing! Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel.


Ontgrinding leidt bij ons tot een hoge toegevoegde waarde voor mens en milieu. Afgraving voor hoogwaterbeveiliging en herinrichting van plassen en groeves tot natuur- en wandelgebieden bieden de omgeving ecologische meerwaarde na oplevering van de ontgrindingslocatie.