Enkele potentiële locaties zijn in kaart gebracht. Terreinen die na de aanleg van de Buitenring geen duidelijke bestemming meer hebben. Met onze gebiedsontwikkkeling kunnen we deze restgebieden weer inbedden in het dagelijks leven van de inwoners van Parkstad. Gewoon door er weer leven in te brengen. Ze springlevend en functioneel te maken en door bestemmingen die mensen bindt en samenbrengt.

 

 

Meer informatie over dit project kunt u terugvinden op de speciale website komnaarbuiten.nu