Disclaimer

 

 

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van L’Ortye BV, ingeschreven in het Handelsregister bij Kamer van Koophandel onder nummer 14083253, inzake de website www.lortye.eu. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door L’Ortye door middel van het klantensysteem van L’Ortye en de verwerkingen via onze website www.lortye.eu alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. L’Ortye respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van L’Ortye en haar werkmaatschappijen. U dient zich ervan bewust te zijn dat L’Ortye niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 


Verwerken van persoonsgegevens

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van L’Ortye, vragen we u persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van L’Ortye en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door L’Ortye worden gebruikt om u te informeren over L’Ortye-producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van L’Ortye-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door L’Ortye. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en L’Ortye. U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u, op enig moment, geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, kunt u zich afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

 

Bewaartermijn

L’Ortye bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Cookie

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. L’Ortye heeft hier helaas geen invloed op.

Wij raden u aan regelmatig het privacy beleid van Google te raadplegen. Klik hier om het privacy beleid van Google te lezen.